Bên trong nghĩa địa máy bay ở Thái Lan

09/09/2016 admin

Những chiếc máy bay MD82 bị cắt thành nhiều phần và bỏ hoang ở một bãi đất tại Thủ đô Bangkok. Nơi này đã trở thành một điểm du lịch độc đáo.

photos

20

Chia sẻ