Đại sứ Mỹ lễ Phật báo hiếu ngày Vu Lan

25/08/2016 admin

Ngày lễ Vu Lan, Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng gia đình đã tới chùa Kim Liên tại Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội để làm lễ báo hiếu cha mẹ.

photos

14

Chia sẻ